Výuka v MŠ a ve školních družinách

Výuka v MŠ v Radvanicích, Vlčicích, výuka ve školních družinách … dle dohody.

Náš program

Naše lektorka dojíždí do Vaší mateřské školy a vede

tam zábavné hodiny angličtiny dle Vašich požadavků.

 

Cena školní rok: MŠ Radvanice, Vlčice – 2700 Kč

 

3 hodiny týdně

Výhradně v anglickém jazyce pod vedením anglického lektora, který bude docházet přímo do družiny, za přítomnosti Vaší družinářky

Pozitiva výuky:

  • dítě si osvojuje cizí řeč naprosto přirozenou cestou jako mateřštinu a vnímá oba jazyky jako živé
  • výuka podporuje vstřebání jazyka ve větší intenzitě – dítě se nejprve učí porozumět slovní zásobě a poté ji využívá ve spontánních projevech
  • zajímavá a efektivní forma výuky, důležitý je prožitek při hře, pohybu, zpěvu
  • dítě je maximálně motivováno mluvit a využívá jazyk v běžných situacích
  • ojedinělý rozsah angličtiny ve 30 týdnech v jednom školním roce

Cena za školní rok: 2700 Kč

 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE NAHLASTE přímo ve Vaší základní škole

Více informací:
Mgr. Lenka Jakwerthová
+420 724 689 139, jakwerthova@gmail.com