Preschoolers´Club

(pro děti 3 – 7 let)

ZAČÍNÁME OPĚT OD 4. 9. 2023                          (PROGRAM JE NA ŠKOLNÍ ROK 2023/24 JIŽ PLNÝ)

Náš denní program

Dopolední aktivity

7:30 –   8:30

Arrival (příchod, volné hry)

8:30 –   9:30

Circle Time – speaking (anglická konverzace), Physical education in English (English commands) – Zumba, Spartan Kids, exercising with different equipment … (cvičení v „angličtině“ – anglické příkazy, Zumba, Spartan, cvičení s různým náčiním

9:30 – 10:00

Snack (svačina), Free playtime (volné hry)

10:00 – 11:00

Jolly Learning Time (čas na učení)

11:00 – 12:00

Outdoor activities (pobyt venku, případně sauna, hřiště)

Oběd

12:00 – 14:00

Lunch and siesta (oběd a odpočinek)

Odpolední aktivity

14:00 – 15:00

Worksheets, Interactive and Multimedial learning, Arts, Projects (pracovní listy, interaktivní a multimediální výuka, tvořivá činnost, projekty)

15:00 – 15:30

Song Time – action songs, fingerplay, rhymes (písničky, říkadla, hry)

15:30 – 16:00

Snack (svačina)

16:00 – 16:30

Free playtime (volné hry)

Důležité upozornění:

– učitelka mluví po celý den převážně anglicky

– děti dostávají zdravé a vyvážené jídlo, klade se důraz na pitný režim, hygienu

– výlety, pobyt venku, sportovní aktivity ve vlastní tělocvičně

– max. 14 dětí na 1 den (2 lektoři)

Cena/měsíc:
1 den: 2 100 Kč
2 dny: 4 000 Kč
3 dny: 5 900 Kč
4 dny: 7 900 Kč

5 dní: 8 400 Kč

Cena je uvedena vč. celodenní stravy a učebních pomůcek a ostatních pomůcek.

Platební podmínky jsou uvedeny na přihláškách.