After School Club

(družina v angličtině pro děti z 1.stupně ZŠ)

ZAČÍNÁME OPĚT OD 2. 9. 2024                           (PROGRAM JE NA ŠKOLNÍ ROK 2024/25 JIŽ PLNÝ)

Náš odpolední program

Přesný rozpis podle věku dětí bude upřesněn

12:30 – 13:30 

Arrival and free playtime (příchod a volné hry)

13:30 – 14:30

Circle Time – speaking, movement games, vocabulary (anglická konverzace, pohybové hry, slovní zásoba )

14:30 – 14:45

Free playtime (volné hry)

14:45 – 15:00

Snack (svačina)

15:00 – 16:00

Worksheets, Interactive and Multimedial learning, Arts, Projects (pracovní listy, interaktivní a multimediální výuka, tvořivá činnost, projekty)

16:00 – 16:30

Free playtime (volné hry)

Důležité upozornění:

– učitelka mluví po celý den převážně anglicky, 2 lektorky (rodilá mluvčí, vysokoškolský pedagog, obor Anglický jazyk)

– děti dostávají zdravé jídlo, klade se důraz na pitný režim a hygienu

– výuka probíhá také venku při příznivém počasí

– pouze 7-8 dětí ve skupině u jedné lektorky

Cena za měsíc:  1250 Kč
Cena je uvedena vč. svačiny a učebních i ostatních pomůcek, děti potřebují jen sešit A4 bez linek

Platební podmínky jsou uvedeny na přihláškách.