Výuka ve školních družinách

Od září 2016 probíhá zcela nový projekt Angličtina komunikativně, který navazuje na probíhající
výuku v mateřských školách

3 hodiny týdně

Výhradně v anglickém jazyce pod vedením anglického lektora, který bude docházet přímo do družiny,
za přítomnosti Vaší družinářky

Pozitiva výuky:

- dítě si osvojuje cizí řeč naprosto přirozenou cestou jako mateřštinu a vnímá oba jazyky jako živé
- výuka podporuje vstřebání jazyka ve větší intenzitě – dítě se nejprve učí porozumět slovní zásobě

  a poté ji využívá ve spontánních projevech

- zajímavá a efektivní forma výuky, důležitý je prožitek při hře, pohybu, zpěvu

- dítě je maximálně motivováno mluvit a využívá jazyk v běžných situacích

- ojedinělý rozsah angličtiny ve 30 týdnech v jednom školním roce za 2290,-Kč 
 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE NAHLASTE přímo ve Vaší základní škole

Informace:       Mgr. Lenka Jakwerthová,  +420 724 689 139, jakwerthova@gmail.com