Preschoolers´Club

(pro děti 3 - 6 let),    ZAČÍNÁME OPĚT OD 6. 9. 2021

Každé pondělí, úterý, středa: 7.30 - 16.30, čtvrtek: 7.30 - 12.30

Program:
  7:30 -   8:30 - Arrival (příchod, volné hry)
  8:30 -   9:30 - Circle Time - speaking (anglická konverzace), Physical education in English
                       (English commands) - Zumba, Spartan Kids, exercising with different equipment ...
                       (cvičení v "angličtině" - anglické příkazy, Zumba, Spartan, cvičení s různým náčiním
  9:30 - 10:00 - Snack (svačina), Free playtime (volné hry)
10:00 - 11:00 - Jolly Learning Time (čas na učení)
11:00 - 12:00 - Outdoor activities (pobyt venku, případně sauna, hřiště)
12:00 - 14:00 - Lunch and siesta (oběd a odpočinek)
14:00 - 15:00 - Worksheets, Interactive and Multimedial learning, Arts, Projects 
                      (pracovní listy, interaktivní a multimediální výuka, tvořivá činnost, projekty)
15:00 - 15:30 - Song Time - action songs, fingerplay, rhymes (písničky, říkadla, hry)
15:30 - 16:00 - Snack (svačina)
16:00 - 16:30 - Free playtime (volné hry)
       

Důležité upozornění:
- učitelka mluví po celý den převážně anglicky
- děti dostávají zdravé a vyvážené jídlo, klade se důraz na pitný režim, hygienu
- výlety, pobyt venku, sportovní aktivity ve vlastní tělocvičně
- max 12 dětí na 1 den (2 lektoři)

cena/měsic: 0,5 dne: 1100,- Kč, 1 den: 1890,- Kč, 2 dny: 3700,- Kč, 3 dny: 5100,- Kč.
Cena je uvedena vč. celodenní stravy a učebních pomůcek a ostatních pomůcek.

Platební podmínky jsou uvedeny na přihláškách.