After School Club

(družina v angličtině pro děti z 1.stupně ZŠ) ,   ZAČÍNÁME OPĚT OD 6. 9. 2021

Každé po, st - 12:30 - 16:30                                                                                     

Program:
12:30 – 13:30 Arrival and free playtime (příchod a volné hry)
13:30 -  14.30 Circle Time - speaking, movement games, vocabulary  
                        (anglická konverzace, pohybové hry, slovní zásoba )
14:30 -  14:45 Free playtime (volné hry)
14:45 -  15:00 Snack (svačina)
15:00 – 16:00 Worksheets, Interactive and Multimedial learning, Arts, Projects
                        (pracovní listy, interaktivní a multimediální výuka, tvořivá činnost, projekty)
16:00 -  16:30 Free playtime (volné hry)                     

Důležité informace:
- učitelka mluví po celý den převážně anglicky, 2 lektorky (rodilá mluvčí, 
   vysokoškolský pedagog, obor Anglický jazyk)
- děti dostávají zdravé jídlo, klade se důraz na pitný režim a hygienu
- výuka probíhá také venku při příznivém počasí
- pouze 12 dětí ve skupině

 

Cena: cena/měsíc:  950,- Kč

Cena je uvedena vč. svačiny a učebních i ostatních pomůcek, děti potřebují jen sešit A4 bez linek

Platební podmínky jsou uvedeny na přihláškách.