Partneři


Děkujeme za poskytování internetových služeb! 
www.hdinternet.cz
  Děkujem za poskytnutí finančnícho daru na pořízení výukových materiálů a dovybavení učeben pro děti.
www.kristensson.cz
  Děkujemeza poskytnutí finančnícho daru na pořízení výukových materiálů a dovybavení učeben pro děti.
www.mariuspedersen.cz
Děkujeme za možnost využívání tělocvičny pro děti! www.olfincarfitness.cz
  Děkujeme za výukové a tvůrčí pomůcky pro děti! Hugo Matějka - papírnictví v Trutnově