O nás

 BoGi z.s. (založeno 2009) je česká nezisková organizace s cílem:

- vytvořit dětský klub s výukou anglického jazyka přirozenou cestou se zaměřením na zdravý životní styl

- vychovávat děti v multikulturním prostředí jako alternativa v běžném výchovném a vzdělávacím programu

- implementace principy zdravého životního stylu

- individuální přístup k dětem díky malému počtu dětí ve skupině (max. 12 dětí)

- výuka anglického jazyka - přirozenou formou her a praktických činností, využívání metody Jolly phonics

- zdravý pohyb - spontánní pohyb, cílené pohybové aktivity, složky fitness, podpora všestranného rozvoje,
  správné držení těla, zdravá záda, cvičeníčko, tanečky (vlastní tělocvična, kroužek Spartan race Kids)
- zdravá výživa - stravovací a pitný režim, vhodné a nevhodné potraviny, receptář, pěstování bylinek,
  spolupráce se specialistou (přednášky, besedy)
- zdravé životní prostředí - prevence úrazů, hygiena, třídíme odpady, ekovýlety, ekodílnička, máme
  rádi zvířata

- zdravá vnitřní pohoda - pravidelný režim, rodina, jistota, bezpečí, individální přístup, seberealizace
  uznání ostatních, skupinová práce, jóga pro děti a ostatní relaxační techniky

- zapojit děti a rodiče do kreativních, vzdělávacích a sportovních aktivit

- poskytnout prostor volné herny pro rodiče s dětmi, možnost hlídání

dětí, prostor na oslavy narozenin na klíč, přednášky atd.