Přednáška na téma INTUITIVNÍ VIDĚNÍ

04.05.2016 10:48

Intuitivní vidění je schopnost vidět své okolí i bez pomoci očí. Lidé, kteří si toto vidění
natrénovali, jsou schopniorientovat se v prostoru, rozpoznávat barvy a dokonce číst.
Je evidentní, že intuitivní vidění si mohou osvojit i slepci, i když zatím není jasné, zda to
platí pro všechny druhy slepoty. Schopnost vizuálně vnímat okolí i bez pomoci zraku 
výrazně klesá s věkem. Dle zkušenosti lektorů lze vidění aktivovat nejsnadněji u dětí
do 12 let. Ale ani nízký věk a trénink není zárukou úspěchu, některé děti se intuitivně vidět
nenauči. Faktory, které o tom rozhodují zatím neznáme.

Zdá se, že u dospělých jsou možnosti intuitivního vidění poměrně omezené. Úspěchy
bývají spíše vyjímkou. Pokud se dospělý přesto úspěšně natrénuje, zorné pole nebývá tak
široké jako u dětí. Vzhledem k tomu, že mechanismus vidění není přesně objasněn, je možné,
že lidem, kteří se vnitřní zrak naučí v mládí používat, zůstane i v dospělosti.