KURZ PRO DĚTI 7., 8. a 9. TŘÍDA ZAKONČENÝ ZKOUŠKOU Cambridge Flyers!

13.06.2016 15:23
KURZ PRO DĚTI 7., 8. a 9.TŘÍDA (út 15.30 - 16.30)

Děti se v rámci kurzu soustředí se na dovednosti potřebné k efektivní
komunikaci v angličtině, založené na aktuálních tématech. V rámci výuky
si děti vytváří důvěru v každodenní formu mluvené a psané angličtiny, které
jsou nedílnou součástí používání aktivního jazyka. Tento kurz je skvělý
způsob, jak zábavnou formou prohloubit jazykové znalosti dětí a zároveň je
připravit na dětskou jazykovou zkoušku. Zkouška Cambridge Flyers je
prvním krokem k uznávaným jazykovým zkouškám pro děti a mládež